O nama

Na brzorastućem građevinskom tržištu , koje u sve većoj mjeri usvaja svjetski priznata načela i standarde, 2001. godine nastala je kompanija EURODOM d.o.o. Ova bosanskohercegovaćka kompanija koja se bavi proizvodnjom, prodajom i ugradnjom građevinskog materijala posluje na cijelom području Federacije BiH te Republike Srpske. Osim ovih djelatnosti, kompanija daje usluge transporta roba i usluga u domaćem i međenarodnom cestovnom transportu.

Našim kupcima prije svega nudimo proizvode renomiranih svjetskih proizvođača po povoljnim cijenama. Naša poslovna filozofija temelj se na komunikaciji sa našim kupcim u smjeru što boljeg zadovoljavanja njihovih potreba. Na taj način pratimo zahtjeve tržišta i nastojimo da pravovremeno reagiramo na njegove zahtjeve. Mi samo želimo da se za Vaš dom brine “EURODOM”.

Zadovoljstvo krajnjih poslovnih korisnika cilj je kojemu konstantno težimo. Kao bosanskohercegovačka kompanija nastojati ćemo da uvodimo nove proizvode u oblasti građenja kako bih kao krajnji produkt našim korisnicima ponudili što zdraviji i funkcionalniji prostor u kojmu borava i žive. Cilj je jednostavan, dobiti prilku da se brinemo za Vaš dom.

Na samom početku kompanija EURODOM d.o.o. obavlja svoje aktivnosti na lokalitetu Stare Bile na površini od oko 5000 m2. Po povećanju obima poslovanja kompanija 2002.god. kreće u izgradnju upravne zgrade (1000 m2) na istom mjestu, koju i završava u 2005 godini. U borbi za što veće tržišno učešće i što uspješnijeg obavljanje svojih aktivnosti menadžment preduzeća donosi odluku (2003 god.) o dodatno investiranje u skladišni prostor na lokalitetu Divijaka ( 10 000 m2) te također o investiranju u vlastiti vozni park koji ce za zadatak imati dostavu građevinskog materijala krajnjim kupcima te davanje usluga transporta roba u cestovnom prometu. Iste godine na lokalitetu Stara Bila pokreće se i proizvodnja stropne i krovne konstrukcije. U daljnem razvoju kompanije uočljivo je kretanje prema povećanju prodajnog lanca. Pa tako početkom 2006 god. kompanija otvora dodatnu poslovnu jedinicu na lokalitetu Rijeke (2500 m2), a u 2007 god. i na području Novog Travnika (3500 m2).Osim ovih aktivost vidljivo je i povećanje uposlenih u kompanije sa početnih 3 na sadašnjih 24 uposlenika. Također kompanija ulaže i u obrazovanje pa stipendira i 2 studenta godišnje.