Reklamacija i povrat robe je moguće ako:

  • Prilikom prijema pošiljke – ukoliko je pošiljka iz nekog razloga otvorena ili fizički oštećena, kupac treba odbiti prijem pošiljke.
  • Prije prvog puštanja u rad kupac je dužan da pročita korisničko uputstvo.
    Prilikom prvog puštanja u rad – ako je uređaj neispravan obavjestiti ovlašteni servis naznačen u garantnom listu.
  • Ako proizvod ne odgovara karakteristikama, količini, boji ili oblikom onoga koji ste naručili – obavijestiti prodavca
  • Ukoliko proizvod ima grešku ili oštećenje koje nije nastalo tokom transporta – obavijestiti prodavca.
  • Reklamacije u garantnom roku – ovlašteni servis uređaja ili davalac garancije je dužan obezbjediti servis uređaja ili obezbjediti kupcu isti novi proizvod ukoliko ga nije moguće popraviti.
  • Za svaki kupljeni proizvod moguće je izvršiti povrat ukoliko proizvod nije korišten. Proizvod je moguće vratiti ako kupac posjeduje račun, odgovarajući garantni list i originalno upakovan proizvod (za robu sa garancijom).
  • Eurodom prima samo orginalno zapakovan proizvod i to bez bilo kakvih fizičkih oštećenja ili kvarova nastalih od strane kupca.

Za povrat proizvoda kao i sva dodatna pitanja možete kontaktirati na broj: +387 30 714 518

Napomena:
U slučaju povrata robe kupac snosi troškove transporta.